திருப்பலி நேரம்

Home >  Events at puliampatti anthony shrine >  Puliampatti Shrine Mass And Novena Services

தினமும் காலை 05.45 - திருப்பலி
ஞாயிறு காலை 07.30 - திருப்பலி
காலை 11.30 - திருப்பலி
மாலை 06.30 - நற்கருணை ஆசீர்
திங்கள் காலை 05.45 - திருப்பலி
மாலை 06.30 - திருப்பலி
செவ்வாய் காலை 05.45 - திருப்பலி
முற்பகல் 11.44 - நவநாள், திருப்பலி
மாலை 06.30 - திருப்பலி
மாலை 07.30 - நோயாளிக்களுக்கான சிறப்பு நற்கருணை வழிபாடு
புதன் காலை 04.30 - திருப்பலி
காலை 05.45 - திருப்பலி
வியாழன் காலை 05.45 - திருப்பலி
வெள்ளி காலை 05.45 - திருப்பலி
மாலை 06.30 - செபமாலை, நற்கருணை ஆசீர்
சனி காலை 05.45 - திருப்பலி
புதன், வியாழன், வெள்ளி, சனி - கிளைத் தளங்களில் திருப்பலி